ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερομηνία

Ημέρα

Τάξη

Ώρα λήξης όλων των μαθήματων

Ώρα Έναρξης το Πρωί Προς Σχολείο

Ώρα Αναχώρησης Από Σχολείο

14/01/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β - Γ

12:45

Παραμένει η ίδια

13:00

 

 

 

 

 

 

17/01/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α-Β

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

18/01/2022

ΤΡΙΤΗ

 Β - Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

19/01/2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α-Β-Γ

12:45

Παραμένει η ίδια

13:00

20/01/2022

ΠΕΜΠΤΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

21/01/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

 

 

 

 

 

 

24/01/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

25/01/2022

ΤΡΙΤΗ

Α-Β-Γ

12:45

Παραμένει η ίδια

13:00

26/01/2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

27/01/2022

ΠΕΜΠΤΗ

Α-Β-Γ

12:45

Παραμένει η ίδια

13:00

28/01/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημειώσεις:

1)      Τα δρομολόγια των σχολικών διαδρομών των λυκείων θα εκτελούνται κανονικά μέχρι  την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα εξετάσεων.

 

Τα σχολικά δρομολόγια των Λυκείων που είναι συνδυασμοί με σχολικά δρομολόγια γυμνασίων στην επιστροφή θα αναχωρούν η ώρα 13:42.


ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερομηνία

Ημέρα

Τάξη

Ώρα λήξης όλων των μαθήματων

Ώρα Έναρξης το Πρωί Προς Σχολείο

Ώρα Αναχώρησης Από Σχολείο

14/01/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Β-Γ

12:45

Παραμένει η ίδια

13:00

 

 

 

 

 

 

17/01/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α-Β

10:00

Παραμένει η ίδια

10:15

18/01/2022

ΤΡΙΤΗ

 Β - Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

19/01/2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

20/01/2022

ΠΕΜΠΤΗ

Β

09:15

Παραμένει η ίδια

09:30

21/01/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

 

 

 

 

 

 

24/01/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

25/01/2022

ΤΡΙΤΗ

Α-Γ

12:45

Παραμένει η ίδια

13:00

26/01/2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

Α-Β-Γ

12:00

Παραμένει η ίδια

12:15

27/01/2022

ΠΕΜΠΤΗ

Α-Β

10:00

Παραμένει η ίδια

10:15

28/01/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β

09:15

Παραμένει η ίδια

09:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σημειώσεις :

1)      Τα δρομολόγια των σχολικών διαδρομών των τεχνικών σχολών θα εκτελούνται κανονικά μέχρι  την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα εξετάσεων.

 Τα σχολικά δρομολόγια των τεχνικών σχολών που είναι συνδυασμοί με σχολικά δρομολόγια γυμνασίων στην επιστροφή θα αναχωρούν η ώρα 13:42.